Fontenehusenes arbeidstilbud omfatter først og fremst den arbeidsrettede dagen og et tarifflønnet arbeidstreningsprogram kalt «overgangsarbeid». Fontenehus tilbyr en arbeidsrettet hverdag. Et fellesskap som har til oppgave å drive og utvikle fontenehuset som et effektivt lavterskeltiltak. På engelsk sier noen «understaffed by purpose». Det er det fontenehus er. Et rehabiliteringstilbud som er helt avhengig av deltakernes egen frivillige arbeidsinnsats. Uten medlemmenes arbeidsdeltakelse måtte fontenehusene stenge dørene.

Mer om den «arbeidsrettede dagen», «overgangsarbeid» og andre arbeidsrettede tiltak:

 

Den arbeidsrettede dagen

På fontenehusene er arbeid og arbeidsfellesskapet en rehabiliteringsmetode - og den «arbeidsrettede dagen» det helt grunnleggende verktøyet. Arbeidstiden er fra 08.00 til 16.00. Alle arbeidsoppgavene er knyttet til drift av fontenehusets virksomhet. Fontenehuset selger ikke tjenester og produserer ingen varer for salg, slik arbeidsmarkedsbedrifter og aktivitetshus gjør. Fontenehus bygger livsgrunnlag.

Arbeidet organiseres i enheter, eksempelvis kontor og kjøkken. Dagene har en fast struktur og organiseres rundt faste arbeidsmøter kl. 09.00 og 13.00 hver dag, tilbud om frokost og lunsj og ukeavslutning på fredag.

Lunsjproduksjon til medlemmer og medarbeidere er en viktig arbeidsoppgave. God, sunn og billig felles lunsj er viktig både for helsa, relasjoner og trivsel på arbeidsplassen.

På arbeidsmøtene blir dagens arbeidsoppgaver gjennomgått og fordelt. Medlemmer blir inspirert, motivert og utfordret til å ta på seg arbeidsoppgaver, gjerne sammen med andre medlemmer eller medarbeidere. Intensjonen er at arbeidsfellesskapet rundt fontenehusets mange oppgaver styrker den enkelte til gradvis å ta tak i egen livssituasjon og til å se muligheter for personlig vekst og utvikling.

Arbeid er ikke et nødvendig onde. For de fleste er arbeid godt for helsa. Det er arbeidsledighet som er helseskadelig.

Overgangsarbeid

Overgangsarbeid er fontenehusenes eget arbeidstreningsprogram. Det er tarifflønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet. Fontenehusene kontakter arbeidsgivere og utvikler stillinger (opptil 50 %) som husene disponerer for sine medlemmer. Jobben er enkel med arbeidsoppgaver de fleste kan mestre – og ikke en drømmejobb. Målet er at medlemmer skal få anledning til å prøve seg i arbeidslivet, få en lønnsslipp og forholde seg til sjefer, kolleger, faste arbeidstider og utføre pålagte oppgaver.

Medlemmer kan inneha en stilling i 6-9 måneder. Typiske jobber er kontorstillinger med ansvar for post og postombæring, resepsjonsjobber, kantine, butikk, renhold og enklere produksjons- og assistentjobber.

Fontenehusene står for utvelgelse av medlemmer til stillingen, har ansvar for all opplæring og støtter medlemmet og arbeidsgiver i arbeidsperioden. Hovedkriteriet for å få overgangsarbeid er egen motivasjon for arbeid.

Særtrekket ved overgangsarbeid er at arbeidsgiver aldri opplever sykefravær. Fontenehusene stiller med vikar ved medlemmers sykdom. Det er ikke bare et gode for arbeidsgiver. Det reduserer det psykiske presset på medlemmer som tidligere har opplevd mange nederlag i arbeidslivet og gjør det lettere for mange å prøve seg igjen.

Arbeid med bistand

Det å følge medlemmer på vei til det ordinære arbeidslivet, og å følge opp medlemmer som har fått seg en vanlig jobb, er en del av fontenehusenes daglige oppgaver. Internasjonalt kaller vi det «supported employment» - eller «arbeid med bistand» på norsk. I Norge har flere fontenehus blitt godkjent som arrangør av NAV-tiltaket Arbeid med bistand (AB). Dette tiltaket har mange likhetstrekk med «supported employment», men økte krav til effektivitet og rask vei ut i ordinært arbeid, har overtatt for den opprinnelige «arbeid med bistandsordningen». Det er bra for dem som, helsemessig, er i stand til raskt å komme tilbake til arbeidslivet. Mindre bra for dem som trenger lengre tid.

Per i dag er Fontenehusenet i Oslo (Holbersggate), Hønefoss og Tromsø godkjente tiltaksarrangører for Arbeid med bistand.

IPS

Inividual Placement and Support, eller individuell jobbstøtte på norsk, er en ny metode som hjelper mennesker med alvorlige psykiske lidelser ut i arbeidslivet. Internasjonale studier viser at ca 60% drar nytte av IPS metodikken som innebærer at arbeidsfokus inkluderes i behandlingsopplegget. Målet er at pasienten skal gå raskest mulig over i et ordinært arbeidsforhold, «place and train» – ikke «train and place».

Men dette betyr igjen at nesten halvparten trenger et annet arbeidsrettet tilbud. Fontenehus og IPS deler mange faglige tilnærminger som samtidighet mellom jobb og utdanning, ordinær tarifflønnet jobb og tidsubegrenset oppfølging – og utfyller hverandre som arbeidsrettede tilbud.

Fontenehuset Oslo Øst (Tøyensenteret) ble høsten 2014 tildelt støtte fra Helsedirektoratet til å ansette en IPS-arbeidskonsulent.

PrintEmail

 Fontenehus Norge   Svein Jacobsen   Torhild Stimo   Solveig Persson
 Hagegata 25   Daglig leder   Rådgiver   Rådgiver
 0653 Oslo   Mob.: 92 48 54 10   Mob.: 99 57 92 05   Mob.: 47 30 31 03
 Org.nr.: 99430317   svein.jacobsen@fontenehus.no   torhild.stimo@fontenehus.no   solveig.persson@fontenehus.no